Tuesday, 07 December, 2021

Tư Vấn Luật


Nghị định mới về cấp sổ đỏ với những thay đổi về thời gian, địa điểm cũng như chi phí làm sổ đỏ… sẽ chính thức có hiệu lực từ 8/2/2021