Saturday, 21 May, 2022

Lâm Đồng sẽ có khu du lịch quốc gia thứ hai rộng gần 4.000ha


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng thuộc TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương, có diện tích gần 4.000ha.

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2019. 

0 comments on “Lâm Đồng sẽ có khu du lịch quốc gia thứ hai rộng gần 4.000ha

Leave a Reply

Your email address will not be published.