Tuesday, 07 December, 2021

Thông Tin Quy Hoạch


Đẩy nhanh tiến độ Hương Lộ 2 gia tăng sức nóng BĐS khu Nam Biên Hòa

Đẩy nhanh tiến độ Hương Lộ 2 gia tăng sức nóng BĐS khu Nam Biên Hòa khá dễ hiểu bởi khi hoàn thành và đưa vào lưu thông, con đường này sẽ kết nối Đồng Nai với TP.HCM chỉ trong “gang tấc”


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng thuộc TP