Tuesday, 07 December, 2021

Tài Chính Chứng Khoán


Bất động sản công nghiệp tiềm năng và thách thức trong 2021

Bất động sản công nghiệp tiềm năng và thách thức trong 2021 được nhận định là thị trường sáng của thị trường nhà đất trong năm 2021


Một khảo sát thị trường sau quý 1/2020 vào giai đoạn Covid mới bùng nổ cho thấy, dù thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái khó khăn nhưng bất động sản vẫn đứng đầu trong các lựa chọn về đầu tư, áp đảo so với các kênh đầu tư khác