Tuesday, 07 December, 2021

Bất Động Sản Thế Giới


New World Development – tập đoàn bất động sản, phát triển hạ tầng và dịch vụ bán lẻ lớn của Hồng Kông trong một báo cáo mới đây đã thể hiện quan điểm lạc quan về phân khúc bất động sản bán lẻ sau 1 năm “vật lộn” với đại dịch Covid.